logo.png

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

  1. Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією «VoliaVest.com», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом – «Договір» та розміщує Публічну оферту (пропозиція ) на офіційному інтернет-сайті Продавця voliavest.com (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

  1. Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, такі терміни мають таке значення:

* «Товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засобом надання чи реалізації товару, роботи чи послугами шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична чи юридична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій за переліком товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

  1. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

– Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка та доставка замовлення Покупцю та передача у власність на умовах цього Договору.

  1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до уваги (телефоном або електронною поштою).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити товар аналогічною моделлю, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

  1. Порядок оплати замовлення

5.1 Оплата замовлення на сайті провадиться на умовах 100% передоплати за допомогою платіжної обраної системи платежу або іншим способом, вказаним на сайті

5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

  1. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів поштових операторів, де здійснюється видача замовлень.

  1. Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

– вимагати у Покупця документи, що підтверджують, що кінцевими одержувачами Товарів будуть військові, медики, волонтери, журналісти або прирівняні до них категорії спецслужб, якщо для цих категорій діє спеціальна акція чи ціна. У разі ненадання таких підтверджуючих документів, але якщо у Продавця виникнуть обґрунтовані підозри у їхній справжності, Продавець має право анулювати таке Замовлення.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору. При створенні замовлення надати Продавцю документи, що підтверджують, що кінцевими одержувачами Товарів будуть військові, медики, волонтери, журналісти або прирівняні до них категорії спецслужб.

7.3. Покупець має право:

– Оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

  1. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за невідповідність кольорової гами товару,

– за зміст та правдивість інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення;

– за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем через цей доступ до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, що виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним коштам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль, щоб вирішити будь-які розбіжності виключно шляхом переговорів.

  1. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його попередньої публікації на сайті voliavest.com

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної під час оформлення замовлення. При цьому при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних» та Постанови 679/20016 EC “GDPR ”

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов згідно зі ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію”

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця безкоштовно.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо. Докладніше про використання нами даних можна проконсультуватися з нашою Політикою Конфіденційності.

  1. Порядок повернення товару не належної якості

10.1. Повернення товару не належної якості до Інтернет-магазину не допускається.

10.2 У разі виявлення заводського шлюбу Інтернет-магазин здійснює обмін бракованого товару на аналогічний. За відсутності аналогічної моделі товару повертає Покупцеві суму сплачених за цей товар коштів.

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.